VÖÖRI TN 2 ÄRIPINDADEGA KORTERMAJAD JA VANALINNA JAHISADAM

Vööri tn 2 krundile on projekteeritud viie korpusega äripindadega kortermaja, mis asub kesklinnas atraktiivsel asukohal, piiratud kolmest küljest merega.

Merega piirnevale osale on projekteeritud avalikult kasutatav rannapromenaad, millele on ette nähtud jalakäijate teed ja haljastus. Lisaks majadele ja rannapromenaadile on ala läänepoolsele küljele projekteeritud 80 kohaga jahi- ja paadisadam. Jahisadamale vajalikud ruumid on kavandatud maja sadamapoolsesse korpusesse.

Viis elamukorpust moodustavad rannikualale monumentaalse arhitektuuriga terviku, mille liigendatud mastaapsus väljendub hoonete rõdude ja katuseterrasside suurenemisega mere poolses osas, meenutades pankrannikut. Inspireeerituna Tallinna sadama laevaliiklusest on hoonetel märgatav seos valge modernistliku arhitektuuri ja laevade dünaamilise vormikeelega.
Maja korpuste välisarhitektuurne liigendatus horisontaal- kui ka vertikaalsuunas aitab sisearhitektektuuri kujundada nii, et kõigist kavandatavatest korteritest avaneks vaade merele või vanalinnale.

Tehnilised andmed:

Äripindadega kortermaja
Korrused: 6 maa peal, -1 maa all
Korterite arv: 623
Avatud rannapromenaadile: 4414 m²
Kasulik pind kokku: 76 390 m²

Jahi- ja paadisadam
Kohtade arv: 80

© 2020 AS TTP